Nieuws

Leiden, 22 augustus 2011

 

Betreft: sluiting speel-o-theek

   

Nu de vakantie voorbij is en de koffers zijn uitgepakt is het weer mogelijk om het geleende en hopelijk intensief gebruikte speelgoed terug te brengen en te vervangen voor ander spelmateriaal.

 

Voordat u bij ons langskomt willen we u graag informeren over de ontwikkelingen bij de speel-o-theek.

 

Tijdens de laatste vergadering van de vrijwilligers hebben we de balans van de speel-o-theek opgemaakt.

Het aantal leden is de laatste paar jaren, ondanks pogingen om nieuwe leden te werven, erg teruggelopen.

Ook het aantal vrijwilligers  is na de vakantie onvoldoende om de uitleen minimaal te kunnen bezetten en de overige taken uit te voeren.

Om deze redenen hebben we helaas moeten besluiten de activiteiten van de speel-o-theek met ingang van 1 december 2011 stop te zetten.       

Dit heeft tevens tot gevolg dat de momenten van uitleen tot 1 december zijn aangepast:

We hopen u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Uw eventuele vragen beantwoorden we graag tijdens de uitleenmomenten.

Met vriendelijke groet,

Marja, Annie, Arieke, Wil, Janneke, Shirley, Lucie, Sandra, Muneeza, Joyce en Petra

Vrijwilligers speel-o-theek “de Blokkendoos”.